METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.30   Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.    
    30.30.11   Luftfartygsmotorer med gnisttändning
   
    30.30.12   Turbojetmotorer och turbopropmotorer
   
    30.30.13   Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer
   
    30.30.14   Markträningsapparater för flygutbildning samt delar till dessa
   
    30.30.15   Delar till luftfartygsmotorer med gnisttändning
   
    30.30.16   Delar till turbojetmotorer och turbopropmotorer
   
    30.30.20   Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan samt andra luftfartyg utan motor
   
    30.30.31   Helikoptrar
   
    30.30.32   Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av högst 2000 kg
   
    30.30.33   Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 2000 kg men högst 15000 kg
   
    30.30.34   Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 15000 kg
   
    30.30.40   Rymdfarkoster (inklusive satelliter) och bärraketer för rymdfarkoster
   
    30.30.50   Andra delar till luftfartyg och rymdfarkoster
   
    30.30.60   Tjänster avseende underhåll och ombyggnad av luftfartyg och luftfartygsmotorer
   

Page 1/1  
Top