METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Byggande av fartyg och flytande materiel    
    30.11.31   Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter    
       30.11.31.30   Fiskefartyg
    Detail
       30.11.31.50   Fabriksfartyg för fiskeriprodukter
    Detail

Page 1/1  
Top