METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Byggande av fartyg och flytande materiel    
    30.11.21   Kryssningsfartyg, utflyktsbåtar och liknande fartyg för personbefordran; färjor av alla slag
   
    30.11.22   Tankfartyg för transport av råolja, oljeprodukter, kemikalier, kondenserad gas
   
    30.11.23   Kyl- och frysfartyg, exkl. tankfartyg
   
    30.11.24   Lastfartyg för torrlast
   
    30.11.31   Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter
   
    30.11.32   Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg
   
    30.11.33   Mudderverk; fyrskepp, pontonkranar; andra specialfartyg
   
    30.11.40   Offshorefartyg och offshore-infrastruktur
   
    30.11.50   Annan flytande materiel (inkl. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken)
   
    30.11.91   Ombyggnad av fartyg, flytande plattformar och materiel
   
    30.11.92   Tjänster avseende utrustning av fartyg, flytande plattformar och material
   

Page 1/1  
Top