METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
29.10   Motorfordonstillverkning    
    29.10.23   Fordon med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel och semidieselmotor), nya    
       29.10.23.10   Bilar o a motorfordon, för personbefordran, nya, med förbränningskolvmotor med kompressionständning och en cylindervolym <= 1500 cm³ (utom fordon för transport >= 10 personer, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)
    Detail
       29.10.23.30   Bilar, för personbefordran, nya, med förbränningskolvmotor med kompressionständning > 1500 cm³ men <= 2500 cm³ (utom fordon för transport >= 10 personer, husbilar, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)
    Detail
       29.10.23.40   Bilar o a motorfordon, för personbefordran, nya, med förbränningskolvmotor med kompressionständning och en cylindervolym > 2500 cm³ (utom fordon för transport >= 10 personer, husbilar, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)
    Detail
       29.10.23.53   Husbilar, för personbefordran, nya, med förbränningskolvmotor med kompressionständning och en cylindervolym av > 1500 cm³ men <= 2500 cm³
    Detail
       29.10.23.55   Husbilar, för personbefordran, nya, med förbränningskolvmotor med kompressionständning och en cylindervolym av > 2500 cm³
    Detail

Page 1/1  
Top