METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
29.10   Motorfordonstillverkning    
    29.10.22   Fordon med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av mer än 1 500 cm3, nya    
       29.10.22.30   Bilar o a motorfordon, för personbefordran, nya, med förbränningskolvmotor med gnisttändning > 1500 cm³ (inkl husbilar > 3000 cm³) (utom fordon för transport >= 10 personer, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)
    Detail
       29.10.22.50   Husbilar, för personbefordran, nya, med förbränningskolvmotor med gnisttändning och en cylindervolym av > 1500 cm³ men <= 3000 cm³
    Detail

Page 1/1  
Top