METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
29.10   Motorfordonstillverkning    
    29.10.13   Förbränningskolvmotorer med kompressionständning för motorfordon    
       29.10.13.00   Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel/semidieselmotorer) för framdrivning av fordon enligt HS 87
    Detail

Page 1/1  
Top