METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
29.10   Motorfordonstillverkning    
    29.10.11   Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgående kolvar, till motorfordon, med en cylindervolym av högst 1 000 cm3
   
    29.10.12   Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgående kolvar, till motorfordon, med en cylindervolym av mer än 1 000 cm3
   
    29.10.13   Förbränningskolvmotorer med kompressionständning för motorfordon
   
    29.10.21   Fordon med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av högst 1 500 cm3, nya
   
    29.10.22   Fordon med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av mer än 1 500 cm3, nya
   
    29.10.23   Fordon med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel och semidieselmotor), nya
   
    29.10.24   Andra motorfordon för persontransport
   
    29.10.30   Motorfordon för transport av minst 10 personer
   
    29.10.41   Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor), nya
   
    29.10.42   Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra motorfordon för godsbefordran, nya
   
    29.10.43   Dragfordon för påhängsvagnar
   
    29.10.44   Underreden försedda med motor
   
    29.10.51   Kranbilar
   
    29.10.52   Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon för golfbanor och liknande fordon, med motor
   
    29.10.59   Brandbilar, bilar med betongblandare och andra motorfordon för speciella ändamål
   

Page 1/1  
Top