METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner    
    28.30.86   Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling    
       28.30.86.30   Skogsbruksmaskiner
    Detail
       28.30.86.60   Maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling samt automatiska vattenhoar, e.k.a.
    Detail

Page 1/1  
Top