METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner    
    28.30.33   Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner    
       28.30.33.33   Precisionssåmaskiner med centraldrivning
    Detail
       28.30.33.35   Såmaskiner utom precisonssåmaskiner med centraldrivning
    Detail
       28.30.33.50   Planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner
    Detail

Page 1/1  
Top