METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner    
    28.30.23   Traktorer, med en effekt större än 59 kW    
       28.30.23.30   Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya och med en effekt av > 59 men <= 75 kW
    Detail
       28.30.23.50   Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya och med en effekt av > 75 men <= 90 kW
    Detail
       28.30.23.70   Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya och med en effekt av > 90 kW
    Detail
       28.30.23.90   Traktorer, andra än dragtruckar, e.k.a.
    Detail

Page 1/1  
Top