METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner    
    28.30.10   Förarledda traktorer
   
    28.30.21   Traktorer, med en effekt av högst 37 kW
   
    28.30.22   Traktorer, med en effekt större än 37 kW men högst 59 kW
   
    28.30.23   Traktorer, med en effekt större än 59 kW
   
    28.30.31   Plogar
   
    28.30.32   Harvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor
   
    28.30.33   Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner
   
    28.30.34   Gödselspridare
   
    28.30.39   Andra jordbearbetningsmaskiner
   
    28.30.40   Gräsklippningsmaskiner
   
    28.30.51   Slåttermaskiner, inklusive knivbalkar avsedda att monteras på traktorer
   
    28.30.52   Maskiner och redskap för höskörd, utom slåttermaskiner
   
    28.30.53   Halm- och foderpressar, även med pickup
   
    28.30.54   Bet-, rotfrukts- och potatisupptagare
   
    28.30.59   Andra maskiner och redskap för skörd och tröskning
   
    28.30.60   Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver, för jordbruket eller trädgårdsnäringen
   
    28.30.70   Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar för jordbruksändamål
   
    28.30.81   Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter utom frön, spannmål och trindsäd
   
    28.30.82   Mjölkningsmaskiner
   
    28.30.83   Maskiner och apparater för beredning av djurfoder
   
    28.30.84   Äggkläckningsapparater och kycklingmödrar
   
    28.30.85   Maskiner och apparater för fjäderfäavel
   
    28.30.86   Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling
   
    28.30.91   Delar till andra maskiner och redskap för skörd och tröskning
   
    28.30.92   Delar till jordbearbetningsmaskiner
   
    28.30.93   Delar till andra jordbruksmaskiner
   
    28.30.94   Delar till mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejerihantering
   

Page 1/1  
Top