METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar    
    28.22.17   Pneumatiska elevatorer och andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer    
       28.22.17.40   Pneumatiska elevatorer och transportörer
    Detail
       28.22.17.50   Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer med skopor, ej underjordisk användning, e.k.a.
    Detail
       28.22.17.70   Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer med transportband, ej underjordisk användning, e.k.a.
    Detail
       28.22.17.93   Rullbanor
    Detail
       28.22.17.95   Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer, e.k.a.
    Detail

Page 1/1  
Top