METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar    
    28.22.16   Hissar, rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer    
       28.22.16.30   Eldrivna hissar, inbegripet skiphissar, ej för civilflyg
    Detail
       28.22.16.50   Icke eldrivna hissar, inbegripet skiphissar, ej för civilflyg
    Detail
       28.22.16.70   Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer
    Detail

Page 1/1  
Top