METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar    
    28.22.14   Lyftkranar; mobila portallyftare, gränsletruckar och krantruckar    
       28.22.14.20   Traverskranar
    Detail
       28.22.14.33   Mobila portallyftare på gummihjul samt grensletruckar
    Detail
       28.22.14.35   Brokranar, bockkranar samt portalkranar utom mobila portallyftare
    Detail
       28.22.14.40   Tornkranar och portalsvängkranar
    Detail
       28.22.14.50   Självgående kranar, e.k.a.
    Detail
       28.22.14.60   Kranar avsedda att monteras på vägfordon
    Detail
       28.22.14.70   Icke-självgårende kranar, e.k.a.
    Detail

Page 1/1  
Top