METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar    
    28.22.11   Taljor och lyftblock
   
    28.22.12   Gruvspel; vinschar speciellt konstruerade för användning under jord; andra vinschar, gångspel
   
    28.22.13   Domkrafter
   
    28.22.14   Lyftkranar; mobila portallyftare, gränsletruckar och krantruckar
   
    28.22.15   Gaffeltruckar, andra truckar; dragtruckar som används på järnvägsperronger
   
    28.22.16   Hissar, rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer
   
    28.22.17   Pneumatiska elevatorer och andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer
   
    28.22.18   Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan godshantering, lastning eller lossning
   
    28.22.19   Delar till maskiner och apparater för lyftning eller annan godshantering
   
    28.22.20   Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger till kranar, grävmaskiner och liknande
   

Page 1/1  
Top