METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.21   Tillverkning av ugnar och brännare    
    28.21.13   Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk; utrustning med induktiv eller elektrisk uppvärmning    
       28.21.13.30   Elektriska bageri- och konditoriugnar med motståndsuppvärmning
    Detail
       28.21.13.51   Elektriska industri- och laboratorieugnar med motståndsuppvärmning, ej bageri- eller konditoriugnar
    Detail
       28.21.13.53   Industri- och laboratorieugnar med induktiv eller dielektrisk uppvärmning
    Detail
       28.21.13.55   Elektriska industri- och laboratorieugnar, e.k.a. samt annan utrustning med induktiv eller dielektrisk uppvärmning, e.k.a.
    Detail
       28.21.13.57   Ugnar uppvärmda med infraröd strålning
    Detail

Page 1/1  
Top