METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.14   Tillverkning av andra kranar och ventiler    
    28.14.11   Reducer-, kontroll-, back- och säkerhetsventiler    
       28.14.11.20   Reducerventiler, av gjutet järn eller stål, ej kombinerade med filter eller smörjapparater
    Detail
       28.14.11.40   Reducerventiler, ej av gjutet järn eller stål, ej kombinerade med filter eller smörjapparater
    Detail
       28.14.11.60   Backventiler för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d.
    Detail
       28.14.11.70   Ventiler för pneumatiska däck och slangar
    Detail
       28.14.11.80   Säkerhetsventiler och avlastningsventiler för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d.
    Detail

Page 1/1  
Top