METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.11   Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon    
    28.11.41   Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning, utom delar till luftfartygsmotorer    
       28.11.41.00   Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning (exkl. flygplansmotorer)
   

Page 1/1  
Top