METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.11   Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon    
    28.11.11   Utombordsmotorer
   
    28.11.12   Förbränningskolvmotorer med gnisttändning för fartygsdrift; andra motorer
   
    28.11.13   Förbränningskolvmotorer med kompressionständning utom för luftfartyg och fordon
   
    28.11.21   Ångturbiner
   
    28.11.22   Hydrauliska turbiner och vattenhjul
   
    28.11.23   Gasturbinmotorer, utom turbojet- och turbopropmotorer
   
    28.11.24   Vindturbiner
   
    28.11.31   Delar till ångturbiner
   
    28.11.32   Delar till hydrauliska turbiner och vattenhjul, inklusive regulatorer
   
    28.11.33   Delar till gasturbiner (utom turbojet- och turbopropmotorer)
   
    28.11.41   Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning, utom delar till luftfartygsmotorer
   
    28.11.42   Delar till diverse andra motorer
   

Page 1/1  
Top