METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
27.12   Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater    
    27.12.10   Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av mer än 1000 V
   
    27.12.21   Smältsäkringar, för en driftspänning av högst 1000 V
   
    27.12.22   Automatiska brytare, för en driftspänning av högst 1000 V
   
    27.12.23   Övriga artiklar för skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av högst 1000 V
   
    27.12.24   Reläer, för en driftspänning av högst 1000 V
   
    27.12.31   Tavlor o.d. med elektrisk utrustning för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av högst 1000 V
   
    27.12.32   Tavlor o.d. med elektrisk utrustning för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, för en driftsspänning av mer än 1000 V
   
    27.12.40   Delar till eldistributions- och elkontrollapparater
   

Page 1/1  
Top