METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.70   Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning    
    26.70.12   Stillbildskameror för framställning av klichéer eller andra tryckformar; stillbildskameror för fotografering av dokument på mikrofilm, mikrofiche o.d.    
       26.70.12.50   Stillbildskameror av sådana slag som används vid framställning av klichéer eller andra tryckformar; stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik
    Detail

Page 1/1  
Top