METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.70   Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning    
    26.70.11   Objektiv för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater
   
    26.70.12   Stillbildskameror för framställning av klichéer eller andra tryckformar; stillbildskameror för fotografering av dokument på mikrofilm, mikrofiche o.d.
   
    26.70.13   Digitala kameror
   
    26.70.14   Kameror för omedelbar bildframställning och andra stillbildskameror
   
    26.70.15   Kinokameror
   
    26.70.16   Kinoprojektorer; projektorer för diapositiv; andra stillbildsprojektorer
   
    26.70.17   Blixtljusapparater; fotografiska förstorings- och förminskningsapparater; apparater för foto- och kinolaboratorier; negatoskop, projektionsdukar
   
    26.70.18   Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d.
   
    26.70.19   Delar och tillbehör till fotografisk utrustning
   
    26.70.21   Skivor och plattor av polariserande material; linser, prismor, speglar och andra optiska element (utom av glas som inte är optiskt bearbetat), monterade eller omonterade, men ej för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsa
   
    26.70.22   Kikare (monokulära och binokulära) och andra teleskop; andra astronomiska instrument; optiska mikroskop
   
    26.70.23   Anordningar med flytande kristaller; lasrar, andra än laserdioder; diverse andra optiska apparater och instrument
   
    26.70.24   Delar och tillbehör till kikare (monokulära och binokulära) och andra teleskop; till andra astronomiska instrument; och till optiska mikroskop
   
    26.70.25   Delar och tillbehör till anordningar med flytande kristaller, lasrar (andra än laserdioder), diverse andra optiska apparater och instrument
   

Page 1/1  
Top