METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.51   Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering    
    26.51.51   Areometrar, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar    
       26.51.51.10   Termometrar och pyrometrar, vätskefyllda, för direkt avläsning, inte kombinerade med andra instrument (utom medicinska eller veterinära termometrar)
    Detail
       26.51.51.35   Elektroniska termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument och inte vätskefyllda
    Detail
       26.51.51.39   Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument och inte vätskefyllda
    Detail
       26.51.51.50   Barometrar, inte kombinerade med andra instrument
    Detail
       26.51.51.75   Elektroniska hygrometrar, pyrometrar och psykometrar
    Detail
       26.51.51.79   Andra hygrometrar, pyrometrar och psykometrar
    Detail

Page 1/1  
Top