METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.51   Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering    
    26.51.12   Avståndsmätare, teodoliter och takymetrar; andra instrument och apparater för lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi och geofysik    
       26.51.12.15   Avståndsmätare, teodoliter, takymetrar samt instrument och apparater för fotogrammetri
    Detail
       26.51.12.35   Andra elektroniska instrument för meteorologi, hydrologi el. geofysik
    Detail
       26.51.12.39   Andra elektroniska instrument för lantmäteri, hydrografi, oceanografi, geodosi och topografi
    Detail
       26.51.12.70   Instrument och apparater för geodesi (inkl. fotogrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, (med undantag av avvägningsinstrument och kompasser), utom elektroniska; avståndsmätare (utom elektroniska)
    Detail

Page 1/1  
Top