METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.51   Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering    
    26.51.11   Kompasser; andra instrument och apparater för navigering
   
    26.51.12   Avståndsmätare, teodoliter och takymetrar; andra instrument och apparater för lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi och geofysik
   
    26.51.20   Radarapparater och apparater för radionavigering
   
    26.51.31   Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre
   
    26.51.32   Ritbord och ritapparater, andra ritinstrument och räkneinstrument
   
    26.51.33   Övriga instrument för manuell längdmätning (t.ex. mikrometrar och skjutmått)
   
    26.51.41   Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande strålning
   
    26.51.42   Katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer
   
    26.51.43   Instrument för mätning av elektriska storheter, utan registreringsanordning
   
    26.51.44   Instrument och apparater för telekommunikation
   
    26.51.45   Andra instrument och apparater för mätning av elektriska storheter
   
    26.51.51   Areometrar, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar
   
    26.51.52   Instrument för mätning av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d.
   
    26.51.53   Andra instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys
   
    26.51.61   Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror
   
    26.51.62   Maskiner och apparater för provning av materials mekaniska egenskaper
   
    26.51.63   Förbruknings- och produktionsmätare för gas, vätskor eller elektricitet
   
    26.51.64   Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar; hastighetsmätare och takometrar; stroboskop
   
    26.51.65   Hydrauliska eller pneumatiska instrument och apparater för automatisk reglering
   
    26.51.66   Diverse andra instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll
   
    26.51.70   Termostater, tryckregulatorer och andra instrument och apparater för automatisk reglering
   
    26.51.81   Delar till radarapparater och apparater för radionavigering
   
    26.51.82   Delar och tillbehör till varor i 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 och 26.51.5; mikrotomer; diverse andra delar
   
    26.51.83   Delar och tillbehör till mikroskop (andra än optiska) och diffraktionskameror
   
    26.51.84   Delar och tillbehör till varor i 26.51.63 och 26.51.64
   
    26.51.85   Delar och tillbehör till instrument och apparater i 26.51.65, 26.51.66 och 26.51.70
   
    26.51.86   Delar och tillbehör till instrument och apparater i 26.51.11 och 26.51.62
   

Page 1/1  
Top