METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.40   Tillverkning av hemelektronik    
    26.40.20   Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler    
       26.40.20.20   Videotuners
    Detail
       26.40.20.40   Televisionsprojektorer för färgmottagning
    Detail
       26.40.20.90   Övriga televisionsmottagare, med eller utan inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler
    Detail

Page 1/1  
Top