METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
25.11   Tillverkning av metallstommar och delar därav    
    25.11.10   Monteringsfärdiga byggnader av metall
   
    25.11.21   Broar och brosektioner av järn eller stål
   
    25.11.22   Torn och fackverksmaster av järn eller stål
   
    25.11.23   Andra metallstommar och delar därav, plåt, stång, profiler, rör o.d., av järn, stål eller aluminium
   

Page 1/1  
Top