METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.44   Framställning av koppar    
    24.44.11   Kopparskärsten; cementkoppar
   
    24.44.12   Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering
   
    24.44.13   Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form; kopparförlegeringar
   
    24.44.21   Pulver och fjäll av koppar
   
    24.44.22   Stång och profiler av koppar
   
    24.44.23   Koppartråd
   
    24.44.24   Plåt och band av koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm
   
    24.44.25   Folier av koppar, med en tjocklek av högst 0,15 mm
   
    24.44.26   Rör och rördelar av koppar
   

Page 1/1  
Top