METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.33   Tillverkning av andra kallformade produkter av stål    
    24.33.12   Öppna profiler av rostfritt stål som tillformats eller färdigbehandlats i kallt tillstånd    
       24.33.12.00   Profiler, kallbehandlade, av rostfritt stål, framställda av valsade platta produkter
    Detail

Page 1/1  
Top