METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.99   Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter    
    23.99.11   Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana blandningar eller av asbest; friktionsmaterial för bromsar, kopplingar o.d., omonterade
   
    23.99.12   Varor av asfalt eller liknande material
   
    23.99.13   Bituminösa blandningar baserade på naturliga eller konstgjorda stenmaterial och bitumen, naturasfalt eller liknande som bindemedel
   
    23.99.14   Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat på basis av grafit eller annat kol, i form av halvfabrikat
   
    23.99.15   Konstgjord korund
   
    23.99.19   Diverse andra icke-metalliska mineraliska produkter
   

Page 1/1  
Top