METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.91   Slipmedelstillverkning    
    23.91.12   Slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av textilmaterial, papper eller papp    
       23.91.12.30   Naturliga el. konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av enbart textilvävnad, även tillskuret, sytt eller på annat sätt utformat
    Detail
       23.91.12.50   Naturliga el. konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av enbart papper och papp, även tillskuret, sytt eller på annat sätt utformat
    Detail
       23.91.12.90   Naturliga el. konstgjorda slipmedel i form av pulver el. korn, ej på textilvävnad samt papper och papp, även tillskuret, sytt el. på annat sätt utformat
    Detail

Page 1/1  
Top