METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.91   Slipmedelstillverkning    
    23.91.11   Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d., utan ställning, för stenbearbetning, samt delar till sådana varor, av naturlig sten, av agglomererade naturliga eller konstgjorda slipmedel eller av keramiskt material
   
    23.91.12   Slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av textilmaterial, papper eller papp
   

Page 1/1  
Top