METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.65   Tillverkning av fibercementvaror    
    23.65.11   Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, halm eller avfall av trä, agglomererade med mineraliskt bindemedel
   
    23.65.12   Varor av asbestcement, cellulosacement e.d.
   

Page 1/1  
Top