METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
20.59   Tillverkning av andra kemiska produkter    
    20.59.11   Fotografiska plåtar och film, film för omedelbar bildframställning, ljuskänslig, oexponerad; fotografiskt papper
   
    20.59.12   Ljuskänsliga emulsioner för fotografiskt bruk; andra kemiska preparat för fotografiskt bruk
   
    20.59.20   Kemiskt modifierade animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor; oätliga blandningar av animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor
   
    20.59.30   Bläck, tusch och liknande färger
   
    20.59.41   Smörjmedel
   
    20.59.42   Preparat för motverkande av knackning; tillsatsmedel för mineraloljor och liknande produkter
   
    20.59.43   Hydrauliska bromsvätskor; frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel
   
    20.59.51   Peptoner och andra proteinämnen samt derivat av dessa; hudpulver
   
    20.59.52   Modelleringspastor; dentalvax och andra preparat för dentalt bruk, på basis av gips; preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; beredda närsubstrat för odling av mikroorganismer; andra sammansatta reagens för diagnostiskt bruk eller laboratori
   
    20.59.53   Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former
   
    20.59.54   Aktivt kol
   
    20.59.55   Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt liknande produkter
   
    20.59.56   Betmedel; flussmedel; beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast; andra beredda katalysatorer; blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener
   
    20.59.57   Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter
   
    20.59.59   Diverse övriga kemiska produkter
   
    20.59.60   Gelatin och gelatinderivat, inkl. mjölkalbumin
   

Page 1/1  
Top