METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Pappers- och papptillverkning    
    17.12.79   Annan papp (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen    
       17.12.79.53   Flerskiktat papper och papp, med alla skikt blekta (exklusive papper och papp för grafiskt bruk, kraftpapper och kraftpapp), i rullar eller ark
    Detail
       17.12.79.55   Flerskiktat papper och papp, med endast ett av ytterskikten blekt (exkl. papper och papp för grafiskt bruk, kraftpapper och kraftpapp) i rullar eller ark
    Detail
       17.12.79.70   Papper och papp (exklusive papper och papp för grafiskt bruk, kraftpapper och kraftpapp, flerskiktat papper och papp), i rullar eller ark
    Detail

Page 1/1  
Top