METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Pappers- och papptillverkning    
    17.12.35   Testliner    
       17.12.35.20   Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), vikt <= 150 g/m², i rullar eller ark
    Detail
       17.12.35.40   Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), vikt > 150 g/m², i rullar eller ark
    Detail

Page 1/1  
Top