METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
17.12   Pappers- och papptillverkning    
    17.12.20   Papper som används till toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar eller bordsservetter, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer    
       17.12.20.30   Cellulosavadd för hushålls- eller sanitärt ändamål
    Detail
       17.12.20.55   Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, vägandes <= 25 g/kvm per skikt
    Detail
       17.12.20.57   Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, vägandes > 25 g/kvm per skikt
    Detail
       17.12.20.90   Papper som användes till toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar, bordsservetter, med en bredd av > 36 cm.
    Detail

Page 1/1  
Top