METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
12.00   Tobaksvarutillverkning    
    12.00.11   Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning
   
    12.00.19   Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; extrakter och essenser av tobak
   

Page 1/1  
Top