METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.83   Framställning av te och kaffe    
    10.83.12   Kaffesurrogat; extrakter, essenser och koncentrat av kaffe eller kaffesurrogat; skal och hinnor av kaffe    
       10.83.12.10   Kaffesurrogat innehållande kaffe
    Detail
       10.83.12.40   Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe
    Detail
       10.83.12.70   Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat inkl. extrakter, essenser
    Detail

Page 1/1  
Top