METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.61   Tillverkning av kvarnprodukter    
    10.61.11   Ris, endast befriat från ytterskalet (råris)
   
    10.61.12   Ris, helt eller delvis slipat eller brutet
   
    10.61.21   Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg
   
    10.61.22   Finmalet mjöl av annan spannmål
   
    10.61.23   Vegetabiliskt mjöl, annat än av spannmål
   
    10.61.24   Mixer för beredning av bakverk
   
    10.61.31   Krossgryn och mjöl av vete
   
    10.61.32   Krossgryn, grovt mjöl (inklusive fingryn) och pelletar av annan spannmål
   
    10.61.33   Frukostflingor och andra produkter av spannmål
   
    10.61.40   Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid bearbetning av spannmål
   

Page 1/1  
Top