METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.51   Mejerivarutillverkning    
    10.51.12   Mjölk och grädde med en fetthalt av mer än 6 viktprocent, inte koncentrerad eller sötad    
       10.51.12.10   Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 6 viktprocent, men <= 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter
    Detail
       10.51.12.20   Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 6 viktprocent, men <= 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2 liter
    Detail
       10.51.12.30   Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter
    Detail
       10.51.12.40   Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2 liter
    Detail

Page 1/1  
Top