METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.39   Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker    
    10.39.17   Andra köksväxter (utom potatis), beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter    
       10.39.17.10   Tomater, hela eller delade, konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och tomater som konserverats med ättika eller ättiksyra)
    Detail
       10.39.17.21   Tomatpuré, med en torrsubstans < 12 %
    Detail
       10.39.17.25   Tomatpuré, med en torrsubstans av >= 12 %
    Detail
       10.39.17.30   Svampar och tryffel, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter samt svamp och tryffel som torkats, frysts eller beretts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
    Detail
       10.39.17.40   Frysta grönsaker (med undantag av färdiga grönsaksrätter, frysta grönsaker, ej kokta eller ångkokta eller kokta i vatten, eller konserverade med ättika eller ättiksyra)
    Detail
       10.39.17.50   Surkål, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och surkål som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
    Detail
       10.39.17.60   Sparris, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och sparris som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
    Detail
       10.39.17.70   Oliver, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och oliver som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
    Detail
       10.39.17.80   Majs, beredd eller konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och majs som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
    Detail
       10.39.17.90   Grönsaker och blandningar av grönsaker, e.k.a. (med undantag av färdiga grönsaksrätter och frysta grönsaker och blandningar av grönsaker)
    Detail

Page 1/1  
Top