METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.39   Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker    
    10.39.11   Köksväxter, frysta
   
    10.39.12   Köksväxter, tillfälligt konserverade
   
    10.39.13   Torkade köksväxter
   
    10.39.15   Bönor, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter
   
    10.39.16   Ärter, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter
   
    10.39.17   Andra köksväxter (utom potatis), beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter
   
    10.39.18   Köksväxter (utom potatis), frukt, bär, nötter och andra ätliga växtdelar, beredda eller hållbarhetsbehandlade med ättika eller ättiksyra
   
    10.39.21   Frukt, bär och nötter, även kokta, frysta
   
    10.39.22   Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter
   
    10.39.23   Nötter, jordnötter, rostade, saltade eller på annat sätt beredda
   
    10.39.24   Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade, olämpliga för direkt konsumtion
   
    10.39.25   Andra beredda eller hållbarhetsbehandlade frukter och bär
   
    10.39.30   Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter
   
    10.39.91   Tjänster avseende kokning och annan bearbetning vid hållbarhetsbehandling av köksväxter
   

Page 1/1  
Top