METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.20   Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur    
    10.20.41   Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel    
       10.20.41.00   Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur
    Detail

Page 1/1  
Top