METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.20   Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur    
    10.20.11   Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska eller kylda
   
    10.20.12   Lever och rom av fisk, färsk eller kyld
   
    10.20.13   Fisk, fryst
   
    10.20.14   Fiskfiléer, frysta
   
    10.20.15   Fiskkött (även hackat eller malet), fryst
   
    10.20.16   Lever och rom av fisk, fryst
   
    10.20.21   Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta
   
    10.20.22   Lever och rom av fisk, torkad, rökt, saltad eller i saltlake; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel
   
    10.20.23   Fisk, torkad, saltad eller osaltad eller i saltlake
   
    10.20.24   Fisk, även fiskfiléer, rökt
   
    10.20.25   Fisk, beredd eller hållbarhetsbehandlad på annat sätt, utom färdiga fiskrätter
   
    10.20.26   Kaviar och kaviarersättning
   
    10.20.31   Kräftdjur, frysta
   
    10.20.32   Kräftdjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake, rökta
   
    10.20.33   Andra ryggradslösa vattendjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake, rökta
   
    10.20.34   Kräftdjur, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt; blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt
   
    10.20.41   Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel
   
    10.20.42   Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
   

Page 1/1  
Top