METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.13   Charkuteri- och annan köttvarutillverkning    
    10.13.11   Svinkött och styckningsdelar därav, rimmat, torkat eller rökt (bacon och skinka)
   
    10.13.12   Nötkött, rimmat, torkat eller rökt
   
    10.13.13   Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, rimmat, i saltlake, torkat eller rökt (utom svin- och nötkött); ätligt mjöl av kött eller slaktbiprodukter
   
    10.13.14   Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod
   
    10.13.15   Andra beredningar av kött, slaktbiprodukter eller blod, utom färdigrätter av kött och slaktbiprodukter
   
    10.13.16   Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga som människoföda; grevar
   
    10.13.91   Tillagning och andra beredningstjänster för tillverkning av köttvaror
   

Page 1/1  
Top