METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.12   Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött    
    10.12.10   Kött av fjäderfä, färskt eller kylt    
       10.12.10.10   Höns, ostyckade, färska eller kylda
    Detail
       10.12.10.20   Kalkoner, ostyckade, färska eller kylda
    Detail
       10.12.10.30   Ankor, gäss och pärlhöns, ostyckade, färska eller kylda
    Detail
       10.12.10.40   Fet gås- eller anklever, färska eller kylda
    Detail
       10.12.10.50   Styckningsdelar av höns, färska eller kylda
    Detail
       10.12.10.60   Styckningsdelar av kalkon, färska eller kylda
    Detail
       10.12.10.70   Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, färska eller kylda
    Detail

Page 1/1  
Top