METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.99   Diverse övrig utvinning av mineral    
    08.99.10   Naturlig bitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten    
       08.99.10.00   Bitumen och naturasfalt, asfaltit och asfaltsten
    Detail

Page 1/1  
Top