METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.99   Diverse övrig utvinning av mineral    
    08.99.10   Naturlig bitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten
   
    08.99.21   Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade
   
    08.99.22   Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel
   
    08.99.29   Övriga mineraler
   

Page 1/1  
Top