METADATA
PRODCOM Lista 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.12   Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin    
    08.12.11   Natursand
   
    08.12.12   Krosskorn, skärv och pulver; småsten, grus
   
    08.12.13   Blandningar av slagg och liknande industriellt avfall, med eller utan småsten, grus, singel och flinta för byggnadsändamål
   
    08.12.21   Kaolin och andra kaolinartade leror
   
    08.12.22   Andra leror, andalusit, kyanit och sillimanit; mullit; chamotte och dinas
   

Page 1/1  
Top